25 Temmuz 2015 / Aybastı AYBASTI- KABATAŞ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

30 Temmuz 2015 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler

 

 

 

25 Temmuz 2015 / Aybastı

 

AYBASTI- KABATAŞ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Bilimin Işığında, Yerel Kalkınmaya Doğru…

 

16. Aybastı Kabataş Kurultayı Sonuç Bildirgesi

16. Aybastı Kabataş Kurultayı 25 Temmuz 2015 tarihinde Aybastı ve Kabataşlıların Katılımıyla Aybastı Fen Lisesi Konferans salonunda toplanmış ve Kurultay oturumlarında ağırlıklı olarak  “Yörede Sağlık” konusu üzerinde durulmuştur.

Oturumlara Aybastı-Kabataş Kurultayı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın açılış konuşması ile Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz’ın protokol konuşmalarının ardından başlanmıştır.

Öğleden önce yapılan bilimsel oturumu OMÜ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Tütüncü yönetmiştir. Aynı oturumda OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, Kabataş Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi Hemşiresi Osman Sarı, Aybastı Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Eren konuşmacı olarak katılmışlardır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yakışan bir yakınının geçirdiği ciddi trafik kazası yüzünden kurultayımıza katılamamış ve bildiri metnini yollamıştır.

OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tütüncü hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar ve korunma yollarını sunuyla  anlattı. Ardından Kabataş Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi Hemşiresi Osman Sarı Kabataş’ın sağlık sorunlarını, Aybastı Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Eren ise Aybastı’nın ve Hastane’nin sorunlarını sayısal verilerle anlattı.

Bilimsel oturumun hemen ardından “serbest kürsü” oturumuna geçildi. Serbest Kürsü oturumunda birçok kişi söz aldı ve genel olarak Kurultay ve özel olarak da Aybastı ve Kabataş’ta sağlıkla ilgili görüşlerini dile getirildi.

Oturumların sonunda yörede sağlıkla ve Kurultayla ilgili şu sonuçlara varılmıştır:

  1. Aybastı-Kabataş Kurultayı’nın  sürdürülmesinin yörenin sorunlarının gündeme taşınması açısından önemli olduğu katılımcılarca vurgulanmıştır.
  2. Aybastı Devlet Hastanesi’nin gerek hekim ve gerekse yardımcı sağlık personeli ihtiyacı vardır.
  3. Kabataş’ta diş hekimi kadrosunun boş olması yöredeki ağız ve diş sağlığı açısından bir sorun oluşturmaktadır.
  4. Kabataş’ta bulunan diş ünitesi diş hekimi olmadığı gerekçesiyle ilçeden alınarak başka bir ilçeye nakledilmiştir. Bu işlemin yanlış olduğu, bunun yerine ilçeye bir diş hekimi atamasının  yapılması gerektiği hususu dile getirilmiştir.
  5. Aybastı Devlet Hastanesi’nin  bütünüyle yıkılarak yerine yeni bir hastane yapılmasına karar verilmiş ve bunun için arsa tahsisi yapılmıştır. Bu çerçevede Aybastı Devlet Hastanesi’nin D sınıfı bir Hastane olduğu vurgulanmış ve hastanenin C sınıfına dönüştürülmesinin yöreye etkili hizmet açısından son derece önemli olduğu sonucuna varılmıştır. D sınıfı bir hastane ile C sınıfı bir hastane arasındaki farka da dikkat çekilmiştir. D Sınıfı bir hastanede en fazla 7 uzman hekim istihdam edilebilirken C sınıfı bir hastanede en az 7 uzman hekimin bulunması gerektiğine dikkat çekilmiştir.
  6. Aybastı Devlet Hastanesinin bina olarak tamamlanması durumda bile yörenin uzman hekim ihtiyacının devam edebileceği endişesi ilgililerce dile getirilmiştir.
  7. Aybastı-Kabataş Kurultayı’nın tarihi ve katılım sorunları da gündeme getirilmiştir. Aybastı-Kabataş Kurultayı her yıl şenlikler öncesi yapılırken 2015 yılında şenliklerden sonra yapılmıştır. Bu konuda 23 Ocak 2015 tarihinde Aybastı’da yapılan toplantıda karara varılmıştır.

8. Sağlık Hizmeti almanın bir temel insan hakları meselesi olduğu ve yöre insanının da bu çerçevede daha nitelikli sağlık hizmeti almaya hakkı olduğu dile getirilmiştir.

9. Aybastı Devlet Hastanesi’nin özellikle bir çocuk hastalıkları uzmanına ihtiyacının aciliyet arz ettiği katılımcılar ve hastane müdürü tarafından tekrar tekrar vurgulanmıştır.

10. Aybastı’da tedavi gören ve düzenli olarak diyalize girmek zorunda olan hastaların çokluğuna dikkat çekilmiştir.

11. Aybastı ve Kabataş’ta halk hekimliği ve alternatif tıp  uygulamalarının yaygın olduğu ifade edilmiştir.

12. Yöredeki halk hekimliği ve alternatif tıp uygulamaları üzerine çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

13. Halk hekimliği ve alternatif tıp uygulamalarının yanlış  veya kötü yapılması insan sağlığını tehdit etmektedir.

14. Yörede genel olarak temizlikle ilgili sorunların da bulunduğuna dikkat çekilmiştir. Bu konuda vatandaşların çeşitli yollarla uyarılmasının uygun olacağı da ifade edilmiştir.

12. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde yerel yönetimler sağlıkla ilgili konulara vatandaşların ilgisini çekmek için etkinlikler düzenlemektedir. Bu tür etkinliklerin Aybastı ve Kabataş ilçelerimizde düzenlenebileceği ifade edilmiştir.

Aybastı  ve Kabataş halkına saygıyla duyurulur.

 

Prof. Dr. Mehmet Aydın

Aybastı -Kabataş Kurultayı Başkanı

 

 

YorumlarYorumlarınızda resiminizin gözükmesi için, gravatar a abone olun!