18. Aybastı-Kabataş Kurultayına hemşehrilerimizin katılımı bizi mutlu edecektir.

14 Temmuz 2017 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler, Katogorizeedilmemiş

18. Aybastı - Kabataş Kurultayı Programı 18. aybastı - kabataş kurultayı broşür

17. Aybastı-Kabataş Kurultayı “Yöre ve Göç” Gündemiyle 15 Temmuz 2016 tarihinde Kabataş’ta gerçekleştirildi.

26 Nisan 2016 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler, Katogorizeedilmemiş

25 Temmuz 2015 / Aybastı AYBASTI- KABATAŞ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

30 Temmuz 2015 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler

 

 

 

25 Temmuz 2015 / Aybastı

 

AYBASTI- KABATAŞ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Bilimin Işığında, Yerel Kalkınmaya Doğru…

 

16. Aybastı Kabataş Kurultayı Sonuç Bildirgesi

16. Aybastı Kabataş Kurultayı 25 Temmuz 2015 tarihinde Aybastı ve Kabataşlıların Katılımıyla Aybastı Fen Lisesi Konferans salonunda toplanmış ve Kurultay oturumlarında ağırlıklı olarak  “Yörede Sağlık” konusu üzerinde durulmuştur.

Oturumlara Aybastı-Kabataş Kurultayı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın açılış konuşması ile Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz’ın protokol konuşmalarının ardından başlanmıştır.

Öğleden önce yapılan bilimsel oturumu OMÜ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Tütüncü yönetmiştir. Aynı oturumda OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, Kabataş Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi Hemşiresi Osman Sarı, Aybastı Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Eren konuşmacı olarak katılmışlardır. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yakışan bir yakınının geçirdiği ciddi trafik kazası yüzünden kurultayımıza katılamamış ve bildiri metnini yollamıştır.

OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Tütüncü hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar ve korunma yollarını sunuyla  anlattı. Ardından Kabataş Toplum ve Aile Sağlığı Merkezi Hemşiresi Osman Sarı Kabataş’ın sağlık sorunlarını, Aybastı Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Eren ise Aybastı’nın ve Hastane’nin sorunlarını sayısal verilerle anlattı.

Bilimsel oturumun hemen ardından “serbest kürsü” oturumuna geçildi. Serbest Kürsü oturumunda birçok kişi söz aldı ve genel olarak Kurultay ve özel olarak da Aybastı ve Kabataş’ta sağlıkla ilgili görüşlerini dile getirildi.

Oturumların sonunda yörede sağlıkla ve Kurultayla ilgili şu sonuçlara varılmıştır:

 1. Aybastı-Kabataş Kurultayı’nın  sürdürülmesinin yörenin sorunlarının gündeme taşınması açısından önemli olduğu katılımcılarca vurgulanmıştır.
 2. Aybastı Devlet Hastanesi’nin gerek hekim ve gerekse yardımcı sağlık personeli ihtiyacı vardır.
 3. Kabataş’ta diş hekimi kadrosunun boş olması yöredeki ağız ve diş sağlığı açısından bir sorun oluşturmaktadır.
 4. Kabataş’ta bulunan diş ünitesi diş hekimi olmadığı gerekçesiyle ilçeden alınarak başka bir ilçeye nakledilmiştir. Bu işlemin yanlış olduğu, bunun yerine ilçeye bir diş hekimi atamasının  yapılması gerektiği hususu dile getirilmiştir.
 5. Aybastı Devlet Hastanesi’nin  bütünüyle yıkılarak yerine yeni bir hastane yapılmasına karar verilmiş ve bunun için arsa tahsisi yapılmıştır. Bu çerçevede Aybastı Devlet Hastanesi’nin D sınıfı bir Hastane olduğu vurgulanmış ve hastanenin C sınıfına dönüştürülmesinin yöreye etkili hizmet açısından son derece önemli olduğu sonucuna varılmıştır. D sınıfı bir hastane ile C sınıfı bir hastane arasındaki farka da dikkat çekilmiştir. D Sınıfı bir hastanede en fazla 7 uzman hekim istihdam edilebilirken C sınıfı bir hastanede en az 7 uzman hekimin bulunması gerektiğine dikkat çekilmiştir.
 6. Aybastı Devlet Hastanesinin bina olarak tamamlanması durumda bile yörenin uzman hekim ihtiyacının devam edebileceği endişesi ilgililerce dile getirilmiştir.
 7. Aybastı-Kabataş Kurultayı’nın tarihi ve katılım sorunları da gündeme getirilmiştir. Aybastı-Kabataş Kurultayı her yıl şenlikler öncesi yapılırken 2015 yılında şenliklerden sonra yapılmıştır. Bu konuda 23 Ocak 2015 tarihinde Aybastı’da yapılan toplantıda karara varılmıştır.

8. Sağlık Hizmeti almanın bir temel insan hakları meselesi olduğu ve yöre insanının da bu çerçevede daha nitelikli sağlık hizmeti almaya hakkı olduğu dile getirilmiştir.

9. Aybastı Devlet Hastanesi’nin özellikle bir çocuk hastalıkları uzmanına ihtiyacının aciliyet arz ettiği katılımcılar ve hastane müdürü tarafından tekrar tekrar vurgulanmıştır.

10. Aybastı’da tedavi gören ve düzenli olarak diyalize girmek zorunda olan hastaların çokluğuna dikkat çekilmiştir.

11. Aybastı ve Kabataş’ta halk hekimliği ve alternatif tıp  uygulamalarının yaygın olduğu ifade edilmiştir.

12. Yöredeki halk hekimliği ve alternatif tıp uygulamaları üzerine çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

13. Halk hekimliği ve alternatif tıp uygulamalarının yanlış  veya kötü yapılması insan sağlığını tehdit etmektedir.

14. Yörede genel olarak temizlikle ilgili sorunların da bulunduğuna dikkat çekilmiştir. Bu konuda vatandaşların çeşitli yollarla uyarılmasının uygun olacağı da ifade edilmiştir.

12. Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde yerel yönetimler sağlıkla ilgili konulara vatandaşların ilgisini çekmek için etkinlikler düzenlemektedir. Bu tür etkinliklerin Aybastı ve Kabataş ilçelerimizde düzenlenebileceği ifade edilmiştir.

Aybastı  ve Kabataş halkına saygıyla duyurulur.

 

Prof. Dr. Mehmet Aydın

Aybastı -Kabataş Kurultayı Başkanı

 

16. Aybastı- Kabataş Kurultayı Aybastı Yunus Emre Fen Lisesi Konferans Salonunda toplanacak ve kurultayda sağlık konuşulacak.

26 Haziran 2015 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler, Katogorizeedilmemiş

16. Aybastı-Kabataş Kurultay 25 Temmuz Cumartesi Günü Aybastı’da Yapılacak

03 Şubat 2015 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler, Katogorizeedilmemiş

16. AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BAŞLADI

 

16. Aybastı-Kabataş Kurultayı ile ilgili hazırlık çalışmalarının ilki 23 Ocak 2015  tarihinde Aybastı Elif Pide Salonu’nda yapıldı. Aybastı Belediyesi’nin düzenlediği kahvaltılı toplantıya  Aybastı’daki bütün sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyla  siyasi parti temsilcileri katıldı. Öncelikle 16. Aybastı- Kabataş Kurultayı’nın yapılabileceği tarih ve kurultayı gündemi konuşuldu.  2015 Perşembe Yaylası Şenliklerinin  17-18-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak olması dolayısıyla Kurultay’ın 25 Temmuz 2015 tarihinde yapılabilmesi konusunda uzlaşmaya varıldı.

16. Aybastı-Kabataş Kurultayı’nın bilimsel etkinlik konusu “Yörede Sağlık” olacak.  Bu konuda 15. Aybastı-Kabataş Kurultayı’nın sonunda da bu konu konuşulmuştu. Kurultay’ın öğleden sonraki oturumlarında yörenin bütün sorunları ele alınabilecektir.

Toplantı’nın sonunda Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ile Aybastı-Kabataş Kurultayı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Aydın katılımcılara teşekkür etti.

 

Aynı gün Prof. Dr. Mehmet Aydın, Doç. Dr. Selim Eren ile Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve AK Parti Aybası İlçe Başkanı Fazlı Eren’den oluşan grup Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ı makamında ziyaret ederek Aybastı Meslek Yüksekokulu’nun yapılanması sürecinin hızlandırılması konusundaki taleplerini ilettiler.

16. Aybastı Kabataş Kurultayı’nda “Yörede Sağlık” Konuşulacak

16 Ocak 2015 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler

15. Aybastı Kabataş Kurultayı Sonuç Bildirgesi

16 Ocak 2015 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler

 

1 Ağustos 2014 / Kabataş

AYBASTI- KABATAŞ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Bilimin Işığında, Yerel Kalkınmaya Doğru…

 

15. Aybastı Kabataş Kurultayı Sonuç Bildirgesi

15. Aybastı Kabataş Kurultayı 1 Ağustos 2014 tarihinde Aybastı ve Kabataşlıların Katılımıyla Kabataş Belediyesi Düğün Salonunda toplandı. 15. Kurultayın konusu “Yörede Yükseköğretim” olarak belirlenmişti. Oturumlara Aybastı-Kabataş Kurultayı Başkanı Prof. Dr. Salim Şengel’in açış konuşması ve Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz’ın konuşmalarının ardından başlandı. Öğleden önce yapılan bilimsel oturumu Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Yapar yönetti. Bu oturumda OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, ODÜ öğretim üyesi Prof.Dr. Tayfun Aşkın, OMÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Selim Eren, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burhan Doğan ile KTÜ Okul öncesi öğretmenliği mezunu Muhsin Tolgahan Tataroğlu bildirileriyle katkıda bulundular. Bildirilerden sonra bu oturumla ilgili kısa bir soru- cevap ve öneri bölümü oldu. Oturum başkanın ve konuşmacıların değerlendirmelerinden sonra Prof. Dr. Salim Şengel yeni bir kurultay başkanı belirlenmesi gerektiğini söyledi. Aybastı Kabataş-Kurultayı Başkanlığına Prof. Dr. Salim Şengel, Kurultaya bildiriyle katılan OMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın’ı ve yardımcılığına da Doç. Dr. Selim Eren’i önerdi. Kurultay katılımcılarının oybirliği ile Prof. Dr. Mehmet Aydın Kurultay başkanlığına, Doç. Dr. Selim Eren de Kurultay başkan yardımcılığı görevine seçildiler.  Seçimin ardından Prof. Dr. Mehmet Aydın ile Doç. Dr. Selim Eren katılımcılara teveccühleri için teşekkür ettiler.

Öğleden sonra Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın başkanlığında serbest kürsü oturumuna geçildi. Oturumun sonunda yörede yüksek öğretimle ilgili şu sonuçlara varılmıştır:

 1. Özellikle Kabataş ilçesinde bir liseden mezun olanlara 4 yıllık yüksek okullara yerleşme oranı oldukça iyidir.
 2. Yöredeki okullarda özellikle Edebiyat ve Matematik gibi ana branşlardaki öğretmen eksikliği bir sorun oluşturmaktadır.
 3. Aybastı’da kurulan ancak henüz herhangi bir programına öğrenci alınmayan Meslek Yüksekokulu’nun aktif hale getirilmesi için çeşitli yollardan sivil baskı oluşturulması düşünülmüştür.
 4. Meslek Yüksekokulunda açılacak programların yörenin taleplerine uygun olması gerektiği vurgulanmıştır.
 5. Bunun için mutlaka bir fiziki mekân tahsisi gerektiği ortadadır.
 6. Yörenin bu fizik imkanı sağlayabilecek potansiyele sahip olduğu ifade edilmiştir.
 7. Yörenin ihtiyacı olan Yüksekokulun öğretime başlaması için yöredeki bütün sivil toplum kuruluşlarının harekete geçirilmesi ve daha fazla baskı oluşturulması gerekmektedir.,
 8. Yöredeki iki ilçede de Kültür Merkezi’ne ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.
 9. Perşembe Yaylası’na güreş tutan veya karşılıklı olarak peşrev yapan iki pehlivan heykelinin  çok yakışacağı da serbest kürsüye katılanlarca ifade edilmiştir.

 

Aybastı  ve Kabataş halkına saygıyla duyurulur.

Prof.Dr. Mehmet Aydın

Aybastı -Kabataş Kurultayı Başkanı

Doç. Dr. Selim Eren

Aybastı -Kabataş Kurultayı Başkan Yardımcısı

 

ORDU FLASH HABERE GÖNDERİLEN YAZI

11 Temmuz 2012 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler

Ordu flah haber web sitesinde Aybastı-Kabataş Kurultayı ile ilgili bir haber yayınlanmıştır. Haber kurultayla ilgili gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle Ordu flash habere bir yazı gönderilmiştir. Yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınızOrdu-Flash-Haber

13. AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI YAPILIYOR

08 Haziran 2012 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler

13. Aybastı-Kabataş Kurultayı 7 Temmuz 2012 tarihinde Aybastı’da yapılacaktır. Kurultay bu yıl “Yörenin Yetiştirdiği Değerler” konusu ile toplanmaktadır. Kurultay 2 oturumdan oluşmaktadır. Birinci oturum bilimsel etkinlik olup, Oturum Başkanı Prof. Dr. Cemil YAPAR, katılımcılar Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ, Ali EM, Prof. Dr. Mehmet AYDIN

İkinci oturum Serbest kürsü olup, Oturum Başkanı Prof.Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ, Kurultay katılımcıları yöre ile ilgili görüş ve önerilerini ifade edebileceklerdir. Kurultay Program, davetiye ve Afişi için lütfen tıklayınız.

Tarih: 7 temmuz 2012

Yer: Aybastı Öğretmen Lisesi Toplantı Salonu

13. Aybastı-Kabataş Kurultayı Programı

12. Aybastı-Kabataş Kurultayı Kitabı Yayınlandı

20 Mayıs 2012 Yazan  
Kategori Duyurular - Haberler

12. aybastı -Kabataş Kurultayı kitabı yayınlandı. 12. Kurultayda yöre kültürü ele alınmış ve kitapta yöre kültürü ile ilgili bilgiler vardır. Özellikle 1831 Osmanlı sayımına göre Aybastı nüfusu ve Aybastı’da ve köylere göre yaşayan sülale isimlerini bulmak olanaklıdır. Kurultay kitabına erişişmek için lütfen tıklayınız12.Aybastı-Kabataş Kurultayı Kitabı 

Sonraki yazılar »